"Dura lex, sed lex."

Twarde prawo, ale prawo.

- Ulpian

Witamy na stronie kancelarii komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Łukasza Wiśniewskiego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Łukasz Wiśniewski opiera swoje działanie na bogatym doświadczeniu w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Wraz z Komornikiem kancelarię tworzy zespół starannie dobranych pracowników, co pozwala szybko i rzetelnie realizować zadania dotyczące egzekucji sądowej. Nieodłącznym aspektem działań Kancelarii jest wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych, nietypowe, ale zgodne z procedurą podejście do tematu poszukiwania majątku dłużnika, nacisk na czynności terenowe oraz współpraca z wierzycielem w toku toczącego się postępowania oparta na wzajemnym zaufaniu.

§